Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Liv som gräs

Utgiven: 1954

Artur Lundkvist (Läs böcker av Artur Lundkvist hos LB.se)
Född: 1906
Död: 1991

Diktsamlingens titel anspelar på den amerikanske poeten Walt Whitmans Leaves of Grass, och skrevs under en konvalescensperiod där gräset får symbolisera det outtröttligt växande, vandrande och arbetande livet. Som kritiker, översättare och essäist fortsatte Lundkvist livet ut att introducera ny litteratur från Spanien, Latinamerika och Sydafrika med många andra länder, som i verket Latinamerikansk berättarkonst (1963).