Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

mannen utan väg

Utgiven: 1942
Senast utgiven: Samlade dikter, 2010

Erik Lindegren (Läs böcker av Erik Lindegren hos LB.se)
Född: 1910
Död: 1968

Diktsamlingen som kommit att bli sinnebilden av 1940-talets modernism tillkom under andra världskrigets första krigsmånader och ger fortfarande ett bedövande eko från tidsandan i en kaotisk tid med sina "sprängda sonetter", Lindegrens egen variant av det klassiska versmåttets symmetriska form men utan slutrim och ett bildspråk som är surrealistiskt och avsiktligt disharmoniskt. "Och poesins speciella uppgift nu är att uppleva och uttrycka tidens avgrunder, dess svindlande nivåskillnader med en så fysiskt påträngande påtaglighet som möjligt", skrev Lindegren i ett aldrig publicerat förord. Picassos målning Guernica och modern klassisk musik har han själv angett som inspiration, och han samarbetade i flera verk med kompositören Karl-Birger Blomdahl som bl a tonsatte dikter ur mannen utan väg i ett oratorium 1953.