Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Stämnoja

Utgiven: 1982

Birgitta Lillpers
Född: 1958
Död: -

Redan i debutsamlingen Stämnoja etablerades den platsens poesi som återkommer i så gott som alla Lillpers verk med Orsa-landskapet som klangbotten för en existentiell naturlyrik. En särpräglad röst med ålderdomliga uttryck och arkaiserande ord, i den grupp kvinnliga poeter som föranledde en aggressiv obegriplighetsdebatt om 1980-talets kvinnliga lyriker. Lillpers har även skrivit flera prosaverk som Blomvattnarna (1987) och Medan de ännu hade hästar (1993) där hon dock vänder sig mot romanbegreppets krav på en narrativ händelseutveckling.