Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Skaldeförsök

Utgiven: postumt utgivna 1819
Senast utgiven: 1991

Anna Maria Lenngren (Läs böcker av Anna Maria Lenngren hos LB.se)
Född: 1754
Död: 1817

I denna postuma diktsamling finns författarens hela verk. I skarpögd realism och satir avslöjar hon uppblåsta adelsmän, fjäskande medelklass och fyllbultar. Hennes idyller skiljer sig från genrens rutin, "så sann och menlös att den bräker". I dikten "Några ord till min kära dotter om jag hade någon" (1798) diskuterar hon hur kvinnor bör leva sina liv. Dikten delar forskarvärlden - skriva eller inte skriva är frågan. Efter den tidens uppträdandekod för medelklasskvinnor borde de avhålla sig från författarskap, vilket dock Lenngren inte gjorde. Hon skrev flitigt i makens tidning Stockholmsposten.

Läs mer om Lenngren i Torkel Stålmarcks biografi Anna Maria Lenngren: granris och blåklint (2011).