Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Fridolins lustgård

Utgiven: 1901
Senast utgiven: 1979

Erik Axel Karlfeldt (Läs böcker av Erik Axel Karlfeldt hos LB.se)
Född: 1864
Död: 1931

Karlfeldts poesi har givit upphov till många talesätt som lever kvar i vardagsspråket. "Att tala med bönder på bönders vis..." eller intet är som väntans tider" för att nämna två exempel. "Längtan heter min arvedel" är en av Karlfeldts mest älskade dikter med rader som många kan utantill, och som Pär Lagerkvist utgick från när han skrev diktraderna "ångest är min arvedel". Men hur kan det ligga ett slott i saknadens dalar, som dikten berättar om? Jo, dikten handlar inte om brist utan om en längtan som finns även där ingenting fattas: en absolut längtan, aldrig avsedd att stillas, erkänd endast av poesin. Karlfeldt tillhör våra mest tonsatta poeter med uppskattningsvis över 1 000 tonsättningar till dags dato. Inte minst inom körtraditionen finns några centrala Karlfeldttonsättningar som återkommer på repertoaren: "Psaltare och lyra" av Sven-Eric Johanson och "Brusala" av Knut Håkanson. Även nya generationer tar sig an Karlfeldts texter, nu senast Lars Anders Johansson med albumet I Fridolins spår (2014) och Anna Ihlis med albumet Avskedet 1864-2018 (2018).

Det finns mycket skrivet om Karlfeldt och hans liv och verk, bland de senaste Stina Otterbergs bok till 150-årsjubileet, Älska, dricka, sjunga, leva, dö: en essä om Erik Axel Karlfeldt (2014).