Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Samlade dikter

Utgiven: 2001
Senast utgiven: 2018

Erik Axel Karlfeldt (Läs böcker av Erik Axel Karlfeldt hos LB.se)
Född: 1864
Död: 1931

Karlfeldt har kallats Sveriges siste nationalskald. Han gav röst åt nationen i kantater och orationer, men det var framför allt sitt älskade Dalarnas landskap och folkliv han ägnade sin diktning. 1931 tilldelades Karlfeldt det litterära Nobelpriset postumt.