Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Vittringar

Utgiven: 1995

Bengt Emil Johnson
Född: 1936
Död: 2010

I denna samling med ett urval av dikter från åren 1958-1993 möter vi både 60-talets konkretistiska poet och den senare naturlyrikern som också var pianist och musikchef för Sveriges Radio. Hans ornitologiska intresse och kunskap om fåglar är ett återkommande tema i dikterna och på SR P2s poddradio finns 29 dikter att lyssna till, i hans egen uppläsning.

Läs mer om Johnson i Staffan Söderbloms bok med titeln Nu nyss. En bok om Bengt Emil Johnson (2016).