Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Dikter (samlade dikter)

Utgiven: 2002

Majken Johansson
Född: 1930
Död: 1993

Den lundensiska femtiotalspoeten debuterade med Buskteater (1952), en samling som prisades för sin fräna ironi, genialisk humor och ordlekar. Efter en andlig kris med svår ångest blev hon senare mer folkligt känd som den diktande frälsningssoldaten, en poet som talade öppet om sina alkoholproblem och omvändelse till gudstron, men fortsatte dikta med ironisk distans och språklig virtuositet.

Mer att läsa om Majken Johansson finns i Paul Tenngarts biografi Livsvittnet Majken Johansson (2016).