Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Nya dikter

Utgiven: 1915
Senast utgiven: samlingsvolym 2007

Verner von Heidenstam (Läs böcker av Verner von Heidenstam hos LB.se)
Född: 1859
Död: 1940

Lågmäld stil, klassisk ren form och innerlighet, resignation och enkelhet dominerar samlingen där längtan efter fred och försoning avslutar Heidenstams författarskap. Här finns inkännande porträtt av författarkollegor. På andra boksidor står en fri rymd kring koncentrerade kortdikter.