Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Dikter

Utgiven: 1895
Senast utgiven: samlingsvolym 2007

Verner von Heidenstam (Läs böcker av Verner von Heidenstam hos LB.se)
Född: 1859
Död: 1940

I minnenas mystik, de dödas hemligheter, fantasins förtrollande lek i bilder och monumentala situationer tecknas hembygd, barndom, ensamhetens tankar och historiska minnen, allt sett genom författarens romantiska dallringar. "För mig finns ingen väg från hemmets dörr", "Gullebarns vaggsånger" och "Tiveden" visar spänningen mellan upphöjd evighet och den enskilda individens utsatthet.