Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Vägmärken

Utgiven: postumt 1963
Senast utgiven: 2005

Dag Hammarskjöld
Född: 1905
Död: 1961

Boken är en samling fria verser och maximer som författaren själv ville kalla en dagbok "rörande mina förhandlingar med mig själv - och Gud". Boken gavs ut postumt efter nedskjutningen av det plan som Hammarskjöld i egenskap av FN:s generalsekreterare färdades i och förolyckades av.