Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Den tanklöse spelmannen

Utgiven: 1943

Emil Hagström
Född: 1907
Död: 1970

Diktsamlingen innehåller några av författarens mest kända dikter, förutom titeldikten även "En visa till Ester", "Ackord", "Dans i Dödåker" och "En visa från Roslagen", varav flera har tonsatts. Vistonen är alltid närvarande liksom den motivkrets som omspänner både norrländsk fimbulvinter och Roslagens behag, minnen av det slitsamma livet i gamla fattigsverige och glädjens blomster i dikesrenar. Allt mot en klangbotten av vandringsmannens outgrundliga frågor om vadan och varthän.