Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Detta är mitt land

Utgiven: 1939
Senast utgiven: 2006

Helmer Grundström
Född: 1904
Död: 1986

Författaren från Dorotea i Lappland var timmerhuggare och flottare innan han kom till Stockholm och blev en av Klarabohemerna. Med diktsamlingen Detta är mitt land blev han erkänd som det norrländska skogslandets kärve poet, med en korthuggen stil i gränslandet mellan tradition och modernism i svensk lyrik. Dikternas glesa och rytmiska form har lockat många musiker och trubadurer till tonsättningar. Grundström skrev både dikter, noveller och romaner, men de är svåra att hitta hos dagens bokhandlare. I antologin Det är nog (2004), utgiven av sällskapet, ingår ett urval med 120 dikter av Grundström.