Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Dikter (samlade dikter)


Senast utgiven: 1999

Erik Gustaf Geijer (Läs böcker av Erik Gustaf Geijer hos LB.se)
Född: 1783
Död: 1847

Äventyraren "Vikingen" och den jordnära och idoge "Odalbonden" tecknar två livsideal. I laddade kortdikter, tonsatta av författaren själv, behandlas livsfrågor: "Tonerna" framställer musiken som en kraftkälla för förnuft och känsla, i "På Nyårsdagen 1838" framträder en ensam individ i en livsavgörande situation, under "Natthimlen" betraktar den ensamme vandraren sin väg genom livet.