Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Stänk och flikar

Utgiven: 1896
Senast utgiven: Samlade dikter 2014

Gustaf Fröding (Läs böcker av Gustaf Fröding hos LB.se)
Född: 1860
Död: 1911

Blev en "storsäljare" med dikterna "Ett gammalt bergtroll", "Lelle Karl-Johan" och "En morgondröm" men den delade parnassen. Somliga tog avstånd, andra stödde skalden. Fröding blev åtalad för sedlighetsbrott men frikändes. Samlingen rymmer också så olika dikter som den nostalgiska "Strövtåg i hembygden", fina pastischer som sviten "Ur kung Eriks visor", sökandet efter Graal där man hittar den korta erotiska självbekännelsen "En kärleksvisa".

Läs mer om Fröding i Johan Cullbergs bok Fröding och kärleken (2005).