Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Joner

Utgiven: 1991

Katarina Frostenson (Läs böcker av Katarina Frostenson hos LB.se)
Född: 1953
Död: -

Frostensons författarskap rör sig fritt mellan flera genrer, där prosalyrik, folkvisor och antik mytologi blandas i hennes många verk, diktsamlingar, dramatik, romaner och libretton. Språket intar en central plats och ges olika innebörder: kommunikation, makt, våld och möjligheter. Hon valdes in i Svenska Akademien 1992 och lämnade den 2019.