Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Det offentliga samtalet

Utgiven: 1968

Kjell Espmark
Född: 1930
Död: 2022

I diktsamlingar som denna och Sent i Sverige (1976) liksom i fem prosaböcker med samlingsnamnet Glömskans tid (1999) skildrar han med poetisk exakthet en tom och kontaktlös tillvaro i dagens Sverige.