Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Samlade dikter

Utgiven: 2018

Gunnar Ekelöf (Läs böcker av Gunnar Ekelöf hos LB.se)
Född: 1917
Död: 1968

Här ingår Ekelöfs debutsamling Sent på jorden (1932), "en självmordsbok", som är ett av den litterära modernismens portalverk. Den är också ett bestående vittnesbörd om en personlig kris. Några dikter är klart surrealistiska. I andra lämnar vi traditionell strof- och radindelning för en böljande prosapoesi. Här förekommer även dikter i strikt geometrisk form som under barocken.