Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Ett hemligt tecken. Dikter i urval

Utgiven: 1998

Ylva Eggehorn
Född: 1950
Död: -

Eggehorn har ett brett författarskap; lyrik, musikdrama, romaner och essäer. Hon är också en framstående psalmdiktare med många psalmer i den svenska psalmboken och sånger som "Var inte rädd" och "Tänk att få vara Guds barn". Hon samarbetar med musiker i sitt skrivande. Efter debuten som trettonåring med diktsamlingen Havsbarn (1963) publicerade hon Skall vi dela (1970) och Jesus älskar dig (1972) som gjorde henne till en folkkär poet.