Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Stenkol

Utgiven: 1927
Senast utgiven: Samlade dikter 1987

Elmer Diktonius
Född: 1896
Död: 1961

Diktonius var en av de ledande gestalterna inom den finlandssvenska litterära modernismen, med viljan att bryta med den borgerliga estetiken och omskapa det litterära språket, bland annat genom att bejaka talspråkets lyriska kvaliteter. Tillsammans med litteraturkritikern och författaren Hagar Olsson var han även en av de drivande krafterna i tidskrifterna Ultra och .