Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Havet slutet

Utgiven: 1966

Folke Dahlberg
Född: 1912
Död: 1966

Den sista av Folke Dahlbergs sex diktsamlingar, Havet slutet, kom ut dagen efter hans död i Karlsborgsviken. Den vittnar om en poetisk styrka som vunnit i klarhet och skärpa med en tilltagande mörk klangbotten som kännetecken.