Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Den berusade båten

Utgiven: 1950

Folke Dahlberg
Född: 1912
Död: 1966

Boken låter de surrealistiska punktteckningarna få en framträdande roll och visar genom att varvas med lyriska texter hur Folke Dahlbergs låter uttrycksmedlen samverka.