Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Samlade dikter

Utgiven: 1963

Erik Blomberg
Född: 1894
Död: 1965

Blomberg började som idylldiktare, med en stark tro på människan och detta vårt jordiska liv. "Jorden är människans hem" var hans credo. Mest citerad är hans korta epigrammatiska "Gravskrift" över en arbetare skjuten vid Ådalskravallerna 1930. Han var även en flitig översättare av utländsk lyrik.