Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Humor och kåserier

Grallimatik

Utgiven: 1966
Senast utgiven: 1969

Tage Danielsson
Född: 1928
Död: 1985

Undertiteln "Struntpratets fysiologi och teknik" vittnar om att Tage Danielsson inspirerats av engelsmannen Stephen Potters "livsmannaskap", om konsten att med allehanda struntprat behärska omgivningen med fagra intetsägande ord om politik, statistik, kärlek med mera.