Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Humor och kåserier

Samlade arbeten I - VI

Utgiven: 1867-1870
Senast utgiven: 1928-1929

Wilhelm von Braun (Läs böcker av Wilhelm von Braun hos LB.se)
Född: 1813
Död: 1860

Oerhört produktiv humorist av det ekivoka, burleska och grovkorniga slaget. Dikter och kåserier var ofta riktade mot samhällets toppar, mot kyrka, militarism, monarkin och gällande seder, ofta i opposition mot det gällande romantiska paradigmet.