Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

En bit bröd med Anna

Utgiven: 1975
Senast utgiven: 1989

Herta Wirén
Född: 1899
Död: 1991

På 1970-talet kom en hel grupp kvinnliga arbetarförfattare som debuterade sent i livet med sina skildringar av uppväxtvillkor runt om i landet. Arbete, familj och brist på uppmuntran hade hindrat dem från att finna ro och rum för att formulera sina minnen och upplevelser tidigare. Herta Wirén var en av dem med sina självbiografiska romaner, En bit bröd med Anna, Dofta vildblomma röd (1977) och Räck mig din hand syster (1979) om flickan Elsas barndom och vuxenblivande i fattigkvarteren kring Möllevångstorget i Malmö vid början av förra seklet. Böckerna ger dock inga eländesskildringar, utan blickar framåt mot vad kunskap och gemensam handling kan innebära för ett bättre liv.