Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Dressinen

Utgiven: 1983
Senast utgiven: 2014

Carl Henning Wijkmark
Född: 1934
Död: 2020

Boken kan beskrivas som en idé- och äventyrsroman, ett slags allegori över den västerländska framstegstanken, med start hos järnvägsbyggande kolonisatörer i belgiska Kongo 1914, parallellt med ett filosofiskt resonemang kring natur och kultur, civilisation och barbari. Wijkmark blev den förste nordiske författaren att ägnas ett eget avsnitt i Bernard Pivots franska TV-program Apostrophes, som delvis inspirerat till boken Sverige läser (2020) och den digitala version av boken du nu tar del av.