Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Dykungens dotter

Utgiven: 1985
Senast utgiven: 2015

Birgitta Trotzig
Född: 1929
Död: 2011

Birgitta Trotzig var medlem av Svenska Akademien och lämnade ett stort arv till eftervärlden - romaner, dikter, essäer. Prosalyriken kan ses som hennes grundform. Sjukdomen (1972; 1999) om den efterblivne Eije bildar en motpol till Dykungens dotter, efter HC Andersens saga. Boken handlar om en fattig fabriksarbeterska som efter ett kärleksmöte föder en dotter som hon inte kan älska, av skuld. Hon lever som ensam mor och Trotzig ger en hudlös traumatisk beskrivning av utsatthet och ensamhet. I Dubbelheten: tre sagor (1988; 2003) ger hon röst till de utsatta och plågade med ett språk påverkat av lovsånger och legender.