Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Maken. En förhållanderoman

Utgiven: 1976
Senast utgiven: 2018

Gun-Britt Sundström
Född: 1945
Död: -

Kärlekens omöjlighet och relationers flyktighet är temat i Sundströms romaner från 1970-talet, bägge kritikerrosades och utgivna i nya pocketutgåvor. För Lydia (1973; 2019) är en parafras över Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken (1912) och skildrar Arvids och Lydias relation ur kvinnans synvinkel. Sundström har även skrivit barnböcker och hennes nyöversättningar av Cora Sandel har rönt stor uppskattning.