Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

I dödens väntrum

Utgiven: 1930
Senast utgiven: 1975

Sven Stolpe
Född: 1905
Död: 1996

Boken var Stolpes debutroman och byggde på hans egna erfarenheter från långa vistelser på sanatorier i Sverige och utomlands. Den väckte stor respekt med sina inträngande beskrivningar av sjukdomstillstånd och sjukhusrutiner.