Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Fröken Liwin

Utgiven: 1928
Senast utgiven: 1947

Marika Stiernstedt
Född: 1875
Död: 1954

Marika Stiernstedts romaner om den moderna "nya" kvinnan och hennes utsatta sexuella och ekonomiska situation var banbrytande på sin tid. Fröken Liwin skildrar svårigheterna för en ung kvinna som blir tvungen att lämna bort sitt barn för att kunna arbeta och klara sin försörjning. Hon dukar till sist under av skuldkänslor och självförebråelser. 1940 kom boken Man glömmer ingenting, en tidig roman om kvinnlig alkoholism.

Läs mer i Margareta Fahlgrens bok Spegling i en skärva: kring Marika Stiernstedts författarliv (1998).