Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Sjövinkel

Utgiven: 1949

Berit Spong
Född: 1895
Död: 1970

Så snart den nye rektorn tillträtt sin tjänst vid läroverket är intrigerna igång kring honom och hans hustru. Den lilla stadens alla prominenser från biskopen till lärarkollegiet dras in liksom Skolöverstyrelsen och Justitieombudsmannen. Berit Spong var själv rektorsfrun ifråga, och här gav hon läsarna en nyckelroman där verklighetens Strängnäs skoningslöst kläddes av i all sin gemenhet, vilket fortfarande engagerar. Spong skrev även dikter, essäer och noveller med stoff från hemtraktens Östergötland, där rikedom och fattigdom, lågt och högt, kontrasteras med en stilsäker och detaljrik realism som i novellsamlingen Östergyllen (1928) och romanerna Nävervisan (1942) och Svarta villan (1946).