Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Genom lindens krona

Utgiven: 1987
Senast utgiven: 2003

Sven Edvin Salje (Läs böcker av Sven Edvin Salje hos LB.se)
Född: 1914
Död: 1998

Boken skildrar de sociala effekterna av laga skifte för snart 200 år sedan. Förutsättningarna för att leva på landsbygden ändrades radikalt. Tryggheten och samhörigheten i de gamla bykärnorna bröts upp.

Läs mer om Salje i Karl-Fredrik Björns bok Sjung dig själv en sång (1981).