Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Gud fader och tattaren

Utgiven: 1951

Sven Rosendahl
Född: 1913
Död: 1990

Det är Värmland som är miljön i Rosendahls texter - naturlyrik i kåserier för Stockholms-Tidningen, i den självbiografiska Jakten går i bergen och framför allt i hans romaner. Gud Fader och tattaren är ett familje- och bygdedrama kring David, hans hustru Blenda och sonen Lennart som blir utstötta i byn de kommer till på grund av mannens romska härkomst. David håller sig trots allt kvar där, men Blenda lämnar honom för en annan man. Boken filmatiserades 1954.