Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Rondo

Utgiven: 1951
Senast utgiven: 1966

Gösta Oswald (Läs böcker av Gösta Oswald hos LB.se)
Född: 1926
Död: 1950

Den ofullbordade romanen med undertiteln en bok tillägnad det stora bårhuset som också är livets hus kretsar kring teman som försoning och livets ogripbara kaos, och är inspirerad av den nederländske konstnären Hieronymus Bosch. Verket gavs ut postumt med de fragment som förelåg vid Oswalds död, och är ansedd som en av det svenska 1900-talets mest säregna texter.