Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Sand

Utgiven: 1940
Senast utgiven: 2006

Albert Olsson
Född: 1904
Död: 1994

Romanen är den första delen i en trilogi om skattebonden Tore Gudmarsson och de halländska böndernas kamp mot naturens krafter och ett auktoritärt adelsstånd på 1600-talet när Halland befanns sig i en brytningstid mellan att tillhöra Danmark eller Sverige. Författaren såg sina romaner som en motståndshandling mot andra världskrigets våldsamheter.