Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Populärmusik från Vittula

Utgiven: 2000

Mikael Niemi
Född: 1954
Död: -

I ett kvarter i Pajala med öknamnet Vittula växer Niemis alter ego upp, gör sina första erotiska erfarenheter, startar ett popband och vill bli rockmusiker men bryter slutligen upp för att bli lärare i Sundbyberg - allt mycket friskt och galghumoristiskt berättat.