Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Barndom

Utgiven: 1982
Senast utgiven: 1999

Jan Myrdal
Född: 1927
Död: 2020

De självbiografiska romanerna Barndom, En annan värld (1984) och Pubertet (1988) skrivna i jagform, skildrar uppväxten i den visionära politikerfamiljen Gunnar och Alva Myrdal, och är en uppgörelse med vuxenvärldens falskhet, sedd ur barnets och sonens perspektiv. Böckerna vållade stor uppståndelse när de kom ut på grund av föräldrarnas position i det svenska samhället.