Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Åke och hans värld

Utgiven: 1924
Senast utgiven: 1991

Bertil Malmberg
Född: 1889
Död: 1958

Malmbergs författarskap uttrycker mestadels pessimism och en känsla av ångest som i diktsamlingarna Orfika (1923) och Dikter vid gränsen (1935). Skildringarna av barndomsåren i Härnösand med Åke och hans värld är dock helt annorlunda, med särpräglade minnen i novellform som kapitlen Raj-raj, Sparkstöttingen och India.

Läs mer om Malmberg i Thorbjörn Kjölstads bok Den ensamme resenären: om diktaren Bertil Malmberg (2019).