Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Ormens väg på Hälleberget

Utgiven: 1982
Senast utgiven: 2017

Torgny Lindgren
Född: 1938
Död: 2017

En outhärdligt plågsam berättelse om skändligheterna mot en medellös och skuldsatt torparfamilj i 1800-talets västerbottniska inland. Äganderätten till hemmanet har övertagits av ortens handelsman Karl Orsa. Skulden återkrävs in natura, dvs. genom att våldföra sig på kvinnorna i familjen. Men Guds hämnd drabbar Karl Orsa. Tyvärr drabbar hämnden också de drabbade. Berättelsen filmades 1986.