Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Din tjänare hör

Utgiven: 1977
Senast utgiven: 2003 i samlingsutgåvan Jernbanan I

Sara Lidman
Född: 1923
Död: 2004

Första delen i den magnifika romansviten Jernbanan som jämförts med Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt men har ett mer djupgående klassperspektiv. Hjälten Didrik Mårtensson, hans älskade Anna-Stava och den tjusande "främmenqueejnan" Hagar står i centrum. Romansviten Jernbanan är ett lika vägande som djupt originellt bidrag till berättelsen om moderniteten, dess omvälvande känslorus, hägrande löften och skuldbördor.