Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Vide ung

Utgiven: 1951
Senast utgiven: 1960

Inga-Lena Larsson
Född: 1907
Död: 1987

Larsson väckte uppmärksamhet som en andra generationens proletära bildningsförfattare med sin trilogi om arbetarflickor i storstaden, där varje bok visar ett kvinnoöde i den moderna staden där den gamla kvinnotillvarons mönster upphört att gälla; Vide ung tematiserar förförelse och abort, Födelsenatt (1952) det kringrända moderskapet och Molnen driver prostitutionen (1953). Böckerna blir ett slags "ord till en dotter" om hur unga kvinnor klarar det hårda stadslivet.