Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Barn och ungdomslitteratur

För barn och barnbarn - rim och teckningar

Utgiven: 1925
Senast utgiven: 1967

Hugo Hamilton
Född: 1849
Död: 1928

Politikern och landshövdingen Hugo Hamilton roade släkten med sina nonsensverser i engelsk stil. De samlades och utgavs med teckningar av Florence Hamilton. Många av verserna har blivit klassiker.