Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Solange

Utgiven: 1951
Senast utgiven: 1979

Willy Kyrklund (Läs böcker av Willy Kyrklund hos LB.se)
Född: 1921
Död: 2009

Kyrklunds författarskap var starkt influerat av modernismen, med en skeptisk hållning mot allt försanthållande. Ett återkommande tema är meningslöshet och vanmakt, det onda och det goda möts i vardaglig absurditet. Romanen om den sorglösa och drömmande Solange och hennes relation med den rationelle Hugo tematiserar konflikter mellan längtan och förnuft, radikal subjektivitet och samhällsnorm. Solange vill leva, men Hugo vill bara överleva. Dialog och diskussion är ett annat utmärkande drag för författarskapet, som i Mästaren Ma (1952; 1989) där Mästarens synpunkter och utsagor motsägs och diskuteras av hans fem följeslagare.