Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Guds vackra värld

Utgiven: 1916
Senast utgiven: 1993

Martin Koch (Läs böcker av Martin Koch hos LB.se)
Född: 1882
Död: 1940

Romanen i två delar med undertiteln "en historia om rätt och orätt" är en av de första betydande arbetarskildringarna, och kan sägas skildra den gode arbetaren med självdisciplin och altruism gentemot den onde förbrytaren som förstörs av det urbana industrisamhället.