Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Grupp Krilon

Utgiven: 1941
Senast utgiven: 2018

Eyvind Johnson
Född: 1900
Död: 1976

Romantrilogin med Krilons resa (1942; 1997) och Krilon själv (1943; 1997) avspeglar författarens starka engagemang mot nazismen i berättelsen om några Stockholmsborgare och deras diskussionsgrupp Krilon, en allegori över händelserna under andra världskriget. Johnsons senare historiska romaner behandlar teman som uppbrott, skuld och svek. I Strändernas svall (1946) återberättas myten om Odysseus hemfärd efter trojanska kriget, och Drömmar om rosor och eld (1949) är baserad på verkliga kättarprocesser i Frankrike under 1600-talet. I hans nådes tid (1960) hämtar motiv från Karl den stores epok. Berättelserna med sin psykologiska insiktsfullhet kan läsas som allegoriska paralleller till samtida händelser.

Läs mer i Per Anders Wiktorssons bok Den utvidgade människan: om Eyvind Johnsons Krilontrilogi (2010).