Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Paradistorg

Utgiven: 1973

Ulla Isaksson
Född: 1916
Död: 2000

Ulla Isaksson skrev en rad romaner om kvinnor, olika generationers kvinnor, där yngre kvinnor ställs mot äldre och deras möjligheter till kärlek och eget liv. Paradistorg skildrar fyra generationers sommarvistelse i det paradisliknande sommarhuset i Stockholms skärgård. Den önskade familjesamvaron övergår i konflikter och obehagliga sanningar kommer upp till ytan med dödlig utgång. Romanen filmatiserades senare av Gunnel Lindblom.