Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Den stora vreden

Utgiven: 1906
Senast utgiven: 2006

Olof Högberg (Läs böcker av Olof Högberg hos LB.se)
Född: 1855
Död: 1932

Verket med undertiteln Nordsvenska öden ur häfd och sägen, i tre delar, är ett mäktigt epos om den i författarens tycke orättfärdiga behandlingen av Norrland, med stora inslag av den folktradition som han nedtecknat redan under uppväxtåren.