Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Lejontecknet

Utgiven: 1977

Göran Hägg
Född: 1983
Död: 2015

Boken har ett motto från Hamlet - och kanske tjugonioårige Thommy som har ett underordnat arbete på en nämnd, är något av en Hamletfigur i denna dräpande satir om byråkrati, storföretagsanda, kursgårdar, sammanträdesteknik och säregna rationaliseringskurser. Doktor Elgcrantz eller Faust i Boteå (1983) är en dräpande satir över det akademiska livet i verklighetens Umeå och alla andra universitetsorter och miljöer.