Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Epik - romaner, noveller och självbiografier

Sprickorna i muren

Utgiven: 1971-1978

Lars Gustafsson
Född: 1936
Död: 2016

Filosofen, författaren och debattören Lars Gustafsson sökte ständigt nya utmaningar som romanförfattare, lyriker och debattör. Romanen Yllet är den andra av fem i serien "Sprickorna i muren" med självbiografisk kärna, där författaren kritiserar, med absurda och komiska inslag, vad han ser som ett allt mer byråkratiskt och totalitärt Sverige. Den liberale Gustafsson skrev också en stor mängd essäer om frihet, språk och många andra ämnen. Han var även den förste att benämna begreppet problemformuleringsprivilegiet.